петък, 18 април 2008 г.

Toon tattoo

сряда, 2 април 2008 г.

Damski tattoo
Символика на татуировките

Символите са трудно за разбиране изразно средство, особено когато са поставени завинаги върху човешката кожа. Макар понякога да изглеждат като таен и неразгадаем език, символите, използвани като татуировки, могат да бъдат разглеждани и тълкувани на много различни нива. Някои от тях съществуват от векове, други от холядолетия, а трети са възникнали току-що. Някои ще си останат напълно неразгадаеми за нас, докато други ще ни изглеждат повече като знаци и символи. Символи ли са татуировките? Отговорът е "не". Наистина в съвременната традиция на модерното западно татуиране, както майсторите на татуировки, така и тези, които си ги поставят са склонни да придават на творбите си предимно философско и интелектуално значение. От лека ирония до черен до черен хумор, от пикантна до вулгарна, от фина и остроумна до откровено ексцентрична, татуировката на Запад, за разлика от останалите части на света, се използва като хумористично изразно сердство. Вероятно защото връзката с обредите и ритуалите на прехода е изгубена или пък защото се връща отново след дълго остъствие, татуировката е с доста по-олекотен смисъл. Тя може да бъде изцяло декоративна или бунтарска, да стига донякъде, без да се взима много насериозно, и с радост да излиза извън рамките на общоприетото. В резултат някои от изображенията успяват да уловят нещо спонтанно. Да се опитваме да търсим скрито значение в тези татуировки, означава да преиначим тяхната същност и да стигнем до погрешни заключения. В същото време по-голяма част от образците на татуировки в исторически и праисторически план са доста символистични - някои от моделите имат социална, емоционална и дори духовна натовареност. В много случаи е почти невъзможно да отделиш татуировката от по-голямото значение или преживяване, от което тя е само част. Въпреки това повечето от татуираните изображения попадат в една средна категория - между украсата и емблемата. Днес символите и мотивите от отминали културни периоди са се смесили и свързали по много нови начини. И тъй като светът ни става все по-здраво свързан и културните различия все по-разбираеми, символистичните и художествените елементи до голяма степен се припокриват. Някои от символите, които виждаме, особено тези, които непрекъснато ни се набивта на очи, с течение на времето са изгубили значението си, заменени от навлизането на писмеността или от съсредоточаването върху научното и логичното. Предишните цивилизации използвали силата на символите предимно в изкуството си, което било неразделно свързано с техните вярвания за такива важни неща като раждането, живота и смъртта. Те използвали конкретни преживявания, за да създадат символи с огромно значение, някои от които са достигнали и до нас. Символите изникват и потъват в съзнанието ни и ние ги викваме, когато имаме нужда от тях. Символиката продължава да упражнява с пълна сила властта си в света на татуировките Но тъй като разгадаването на символите рядко ни се отдава от пръв поглед, търсенето на по-дълбоко значение става все по-целенасочено и задълбочено. И понеже увеличаващата се популярност на татуировките привлича все повече хора и едновременно с това обезличава до известна степен самите татуировки, инстинктивно се налага търсенето на мотиви, в които да се вложи лично значение. Целта на тази книга е да разкрие този свят на символи и да предостави нов поглед към изображенията, които хората избират да поставят върху кожата си

петък, 22 февруари 2008 г.

tribal tattoofantasy tatoo